Εξειδικευμένα συμβόλαια ασφάλισης έργων τέχνης και αντικειμένων συλλεκτικής αξίας Κατά Παντός Κινδύνου.
Συνεργασία με τους καλύτερους συντηρητές, εκτιμητές, ιστορικούς τέχνης και ειδικούς πραγματογνώμονες.
Η πραγματογνωμοσύνη δηλαδή η πιστοποίηση της αυθεντικότητας, η εκτίμηση, η φωτογράφηση και η καταγραφή των έργων τέχνης προσφέρεται δωρεάν στον Συλλέκτη.
Οι υπηρεσίες μας χαρακτηρίζονται από: την εχεμύθεια και την συνέπεια στην εξυπηρέτηση, το ανταγωνιστικό κόστος, την σαφήνεια των όρων, την προσωπική επαφή, την ταχύτητα στις περιπτώσεις αποζημιώσεων

Απευθύνεται στους πελάτες μας συγκαταλέγονται τα περισσότερα μουσεία και οι αίθουσες τέχνης καθώς και οι περισσότεροι συλλέκτες της χώρας.