ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η Kappa Agents ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2019, και με σκοπό την παροχή ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Εδρεύει στην Αθήνα, στεγαζόμενη στα γραφεία της επί της Ιεράς Οδού 311 και Σαλαμίνος 2 στο Αιγάλεω.
Διαθέτει δίκτυο ανεξάρτητων συνεργατών ανά την Ελλάδα που συνεχώς διευρύνεται.
Μέσω των επιλεγμένων συνεργασιών της με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο, στοχεύει στην άμεση, απρόσκοπτη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη μέσα από την παροχή ασφαλιστικών & χρηματοοικονομικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις διαγνωσμένες ανάγκες και επιθυμίες του.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία ως στρατηγική της επιλογή αναπτύχθηκε μεσώ των υποκαταστημάτων της και ανεξάρτητων συνεργατών.
Σήμερα η Kappa Insurance Agents έχει θέσει ως άμεση και μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα δράσης της αναπτυξιακής της στρατηγικής την επέκταση της παρουσίας της σε όλη την Ελλάδα, έχοντας διαγνώσει τη δυνατότητά της να βελτιστοποιήσει τον σχετικό χώρο δράσης της. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει να συνεργαστεί με καταξιωμένα στελέχη που δραστηριοποιούνται στο χώρο, αλλά και νέα στελέχη, τα οποία εφόσον εξοπλιστούν με την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση, επιθυμούν να συμμετέχουν στη δυναμική διαμόρφωση του χώρου δράσης της εταιρίας. Σήμερα, η Kappa Insurance Agents έχει να προτείνει εναλλακτικές επιλογές για την ανάπτυξη ισχυρών στρατηγικών συνεργασιών με τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα. Δίκτυα πωλήσεων με τη φιλοσοφία του Agency System.

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτή η μορφή συνεργασίας έναντι άλλων είναι σαφή:

 • Δυνατότητες δυναμικής επαγγελματικής εξέλιξης μέσα από ένα οργανωμένο και λειτουργικό σύστημα στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Παροχή κινήτρων για ενίσχυση της δραστηριότητας μέσα από ένα δυναμικό κανονισμό πωλήσεων.
 • Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και Εξειδικευμένη Εκπαίδευση (Σεμινάρια, Προγράμματα κ.λ.π.).
 • Τα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτή η μορφή συνεργασίας έναντι του Agency οποιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρίας είναι:
 • Η δυνατότητα για εκπροσώπηση περισσοτέρων των μίας εταιριών, επιτρέποντας τόσο ευελιξία κινήσεων, όσο και εξατομικευμένη ασφαλιστική πρόταση
 • Η δυνατότητα για ενεργό και προσωπική συμμετοχή στις αποφάσεις και την πορεία της εταιρίας
 • Η αίσθηση επαγγελματικής «ασφάλειας» έναντι μεταβολών της αγοράς, π.χ. συγχωνεύσεων μητρικών εταιριών, εξαγορών, αλλαγών εταιρικών πολιτικών και προσώπων
 • Οι δυνατότητες για ανεμπόδιστη επαγγελματική εξέλιξη και ενεργητική υποστήριξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Συνεργασία Ανεξάρτητων Πρακτορείων με την Kappa Insurance Agents.

Ειδικότερα μέσω αυτής της μορφής συνεργασίας:

 • Το ανεξάρτητο πρακτορείο, χωρίς να έχει σχέση αποκλειστικής αντιπροσώπευσης, αποκτά τη δυνατότητα να συμβάλλεται μέσω της εταιρίας και με τις ενέργειες που αυτή αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει για λογαριασμό του, απευθείας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες.
 • Παράλληλα, το πρακτορείο ενισχύει σημαντικά την οικονομική του απόδοση, διαπραγματευόμενο μεγαλύτερα ποσοστά πρακτόρευσης από τα συνήθως παρεχόμενα μέσω της σύμβασής του με την Kappa Insurance Agents, η οποία του διασφαλίζει όλα τα πλεονεκτήματα των οικονομιών κλίμακας.
 • Εξάλλου το πρακτορείο εντάσσεται, με αυτήν τη μορφή συνεργασίας, στο ενεργό δυναμικό της Kappa Insurance Agents με αποτέλεσμα να απολαμβάνει σε μεγάλο βαθμό και τα προνόμια των αποκλειστικών συνεργασιών, όπως αναγνωρίσιμη αγοραστική αξία, διαρκή επικοινωνία, ενημερώσεις κλπ.

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτή η μορφή συνεργασίας έναντι άλλης μορφής απευθείας συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρίες είναι:

 • Μεγιστοποίηση των οικονομιών κλίμακας με την κάλυψη της «ομπρέλας» της Kappa Insurance Agents, ώστε να αποκτούν και να διατηρούν τα χαρακτηριστικά, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα ενός μεγάλου, ιδιαίτερα όσον αφορά την εξυπηρέτηση, τις αποζημιώσεις, την διαρκή εκπαίδευση και την υλικοτεχνική υποστήριξη
 • Βελτίωση του μεγέθους και σημαντική ενίσχυση των προμηθειών.
 • Άμεση παρακολούθηση & έλεγχος του χαρτοφυλακίου τους σε όλες τις συνεργαζόμενες εταιρίες μέσω του web site της Kappa Insurance Agents.
 • Ενοποιημένη οικονομική διαχείριση, αποδίδοντας ένα λογαριασμό στην Kappa Insurance Agents παρά τις πολλές συνεργασίες.
 • Καλύτερες προοπτικές για το μέλλον – Ολοκληρωμένες προτάσεις για συνεργασία σε διάφορα επίπεδα.
 • Δυνατότητα υποστήριξης της ανάπτυξης πωλήσεων σε άλλους τομείς (ζωής, επενδυτικά προγράμματα, τραπεζικά προϊόντα)