Ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων είναι απαραίτητο «εργαλείο» για οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, προκειμένου να δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, τα προγράμματα αυτά είναι χρήσιμα, τόσο για τον επιχειρηματία, γιατί συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, όσο και για τον εργαζόμενο, με την προστασία και σιγουριά που προσφέρουν στον ίδιο και στην οικογένεια του.
Ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης απευθύνεται στον ίδιο τον επιχειρηματία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλους τους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους.
Ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης αποφέρει σημαντικά οικονομικά & φορολογικά οφέλη στην επιχείρηση.